Eng

De voordelen van geestelijke begeleiding
Een blik op mijn leven


Zoals bij alle beslissingen in het leven is het belangrijk een afweging te maken van voor- en nadelen. Winst, hoe je die ook mag definiëren, wordt sterk bepaald door hoeveel je investeert. Wanneer je vol overgave investeert in je ziel, komen de voordelen daarvan in alle facetten van je leven tot uitdrukking.

Laten we eens kijken naar de voordelen van geestelijke begeleiding. Als geestelijk begeleider richt ik onze blik geleidelijk op een intieme, dagelijkse vriendschap met God. Alleen deze vriendschap opent de deur naar verandering. Het biedt ons genezing, vervulling en vreugde. De bediening van geestelijke begeleiding opent de deur naar deze transformerende vriendschap.

De voordelen van geestelijke begeleiding kan ik het best omschrijven aan de hand van mijn persoonlijke ervaringen. De vruchten die ik geoogst heb, zijn typerend voor deze vorm van geestelijke zorg. Ieder verhaal is persoonlijk, en jouw verhaal zal anders zijn dan het mijne. Ik hoop dat mijn verhaal zal helpen om een beeld te vormen over geestelijke begeleiding en de te verwachten resultaten.

Elizabeth's ervaring met geestelijke begeleiding

Al 5 jaar bezoek ik een geestelijk begeleider, een periode van enorme persoonlijke en spirituele groei. De regelmatige afspraken, eens per een of twee maanden, hebben mij doelbewuster gemaakt over mijn spirituele leven. Deze doelbewustheid heeft mij een beter inzicht gegeven in het werk dat God in mij doet. Werkzaamheden die Hij waarschijnlijk al veel langer had willen verrichten, wachtend totdat ik bereid was om te luisteren en te ontvangen. De voordelen van geestelijke begeleiding? Hieronder een blik vanuit mijn leven.

Een rustige ziel Buiten adem arriveerde ik de eerste keer bij mijn geestelijk begeleider, een Franciscaanse non. Ik zat midden in een drukke periode vol spannende, nieuwe initiatieven. Volledig uitgeput deelde ik met haar mijn hartenwens om te leren om "mijn ziel tot rust te brengen". Mijn echtgenoot, die in zijn jeugd naar een Fransiscaanse middelbare school was geweest, verzekerde mij dat dit de beste bron was om deze rust te vinden. Hij had gelijk. De weg naar stilte was een uitdaging, maar ik wist dat het nodig was. Ik was ervan overtuigd dat het de moeite waard zou zijn om het patroon van continu bezig zijn te breken. Het creëren van een "pad van stilte" heeft in mijn leven veel vruchten afgeworpen.

Een verhoogd zelfbewustzijn Zelfbewustzijn zal zich niet ontwikkelen zolang ik telkens van de ene naar de andere activiteit ren. Als ik God en mijn "ware ik" wil leren kennen, dan moet ik stoppen en luisteren. Alleen zo zal mijn begrip over mijn positie in de wereld zich ontwikkelen. Geestelijke begeleiding heeft mij geholpen om mijn ziel op God te richten en mij bewuster gemaakt van Zijn aanwezigheid, zowel in mijn eigen leven als in de wereld om mij heen. Dit bewustzijn heeft de deur geopend naar een diepere connectie met God wat ruimte heeft gemaakt voor spirituele groei. Hierdoor is het gemakkelijker om te leven naar het voorbeeld van Jezus. Bewustzijn…connectie…groei, dat is een heel pakket. Het openen daarvan kan riskant zijn, maar het is het zo waard!

Genezing van pijn en gebrokenheid Genezing is mogelijk door de genade van God. Mijn geestelijk begeleider overspoelde mij met genade. Langzaamaan begon ik mijzelf, mijn omstandigheden en anderen te zien door barmhartige ogen. Ik leerde mijn pijn aan God te geven. Keer op keer genas en transformeerde hij de pijn waardoor het voor mij mogelijk werd om zijn genade over te dragen aan anderen.

Het toeëigenen van mijn ware identiteit Een van de kostbaarste geschenken die ik de afgelopen 5 jaar heb mogen ontvangen was het toeëigenen van mijn status als geliefde dochter van God. Het was heel wat werk om de stemmen uit mijn verleden te bedaren en de vele gewoontes die een obstakel vormden te verwijderen. Ik heb geleerd om mijn "ware zelf" te onderscheiden en ben gestapt in een waarachtiger bestaan. Dit geeft mij de vrijheid om mezelf te mogen zijn en te groeien naar de persoon die God mij bedoeld heeft. Een ervaring die door niets geëvenaard kan worden. Terwijl ik de weg van transformatie bewandel, begrijp ik dat ik geliefd ben en gemaakt ben in Gods evenbeeld.

Weten hoe ik voor mijn ziel moet zorgen Er zijn eindeloos veel manieren om voor de ziel te zorgen. Deze hangen af van onze persoonlijkheid en in welke levensfase we ons bevinden. Wat nooit veranderd is onze relatie met Degene die ons het leven heeft gegeven. Spirituele groei en rijkelijk leven zijn onbereikbaar tenzij we onze relatie met God onderhouden. Mijn pad van geestelijke begeleiding heeft mij geleid naar vele verrijkende manieren om mijn relatie met het Heilige levendig en in voortdurende ontwikkeling te houden.

Ga terug naar
Geestelijke begeleiding
Ga verder naar
Elizabeths benadering

Comment

Comment while signed in to Facebook and you'll share this page with your network. Prefer another means? Share, email and print buttons are below in the page footer.


Enjoy this Page?
Choose a button to add it to your favorite bookmarking service.