ENG

Verkwikking


spiritual refreshment


Op de Engelstalige pagina spiritual refreshment vind je mijn originele teksten voor bezinning en meditatie. Op deze pagina heb ik enkele Nederlandse teksten gezet die mij bijzonder aanspreken.Niet Sterven, Maar Leven
Dien de Haan

Zij wist: het zou niet lang meer duren
Dan zou zij naar zijn Heiland gaan
En tellende haar laatste uren
Leefde zij op het afscheid aan

Zij vroeg zich af, hoe dat zou wezen
Als straks het laatste uur zou slaan
Zij wist: toch heb ik niets te vrezen
Want Jezus Christus gaat vooraan

Toen hebben engelen haar gedragen
Recht op Gods open huisdeur aan
De dood is op de vlucht geslagen
Het leven is zij ingegaan

Zij hoefde stervend niet te sterven
Zij overleed om op te staan
Zij mocht de heerlijkheid beërven
En die al zingend binnengaan.


In Stil Vertrouwen
Jelly Verwaal (b.1935)

God biedt zijn volk een schuilplaats aan:
Een toevluchtsoord in tijden
waarin men stormen moet doorstaan,
waarin men angst moet lijden.

Daar mag je zijn, alléén met Hem.
Stort maar, in stil vertrouwen,
je hart uit. Al wat je beklemt
mag je Hem toevertrouwen.

Zijn vaderhart gaat naar je uit;
kent je verdriet en zorgen.
En wie Hij in zijn armen sluit
is veilig en geborgen.

God biedt zijn volk een toevluchtsoord,
een schuilplaats in gevaren.
En weet, vertrouwend op zijn Woord:
De storm komt tot bedaren.De volgende teksten heb ik uit het boek Hem Achterna genomen. Dit is een gids over de geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola die ik recentelijk heb gevolgd.

Het licht
Martinus Nijhoff (1894-1953)

Een mooi gedicht voor de Passieweek dat het lijden van Christus
en de Nederlandse lente samen brengt.

Het licht, Gods witte licht, breekt zich in kleuren:
Kleuren zijn daden van het licht dat breekt.
Het leven breekt zich in het bont gebeuren,
En mijn ziel breekt zich als ze woorden spreekt.

Slechts die zich sterven laat, kan 't leven beuren:
O zie mijn bloed dat langs de spijkers leekt!
Mijn raam is open, open zijn mijn deuren -
Hier is mijn hart, hier is mijn lichaam: breekt!

De grond is zacht van lente. Door de boomen
Weeft zich een waas van groen, en menschen komen
Wandelen langs de vijvers in het gras -

Naakt aan een paal geslagen door de koorden,
Ziel, die zichzelve brak in liefde en woorden:
Dit zijn de daden waar ik mensch voor was.


Kom in mij
Huub Oosterhuis

Een bijzonder gedicht over overgave. Durf ik mijzelf als deze
over te geven aan de Heer? Een 'ja' antwoord is niet moeilijk te geven
zolang als ik onthoud dat degene aan wie ik overgeef is Liefde zichzelf.

Kom in mij, win, ontwapen mij.
Zie mij, doe mij aan.
Weersta mij, wacht mij, delf in mij.
Ontdooi mijn naam,
ontraadsel mijn bestaan.

Kom in mij, maak geluid in mij,
dood is diep in mij,
versteend mijn stem - ontsta in mij,
doe pijn, doorgloei mij,
leef mij, licht in mij.

Kom uit mij, scheur mij, kind van mij,
mens in mij ontwaak.
Ontvang mij, overschaduw mij.
En ga met mij
waar niemand met mij gaat.Comment

Comment while signed in to Facebook and you'll share this page with your network. Prefer another means? Share, email and print buttons are below in the page footer.