ENG

Verlies of verdriet te dragen?
Het geschenk van een luisterend oor bij rouwverwerking


Pad van verdriet

Wanneer je op dit moment rouwt om het verlies van een dierbare of een kostbare droom wil ik allereerst mijn medeleven betuigen. Wij leven in een gebroken wereld waar de dingen niet altijd gaan zoals we hopen. Toch kan ook in deze harde werkelijkheid hoop gevonden en hersteld worden.

Als geestelijk begeleider hecht ik er veel waarde aan om een deskundig, luisterend oor te bieden bij rouwverwerking. In tegenstelling tot de hedendaagse druk om weer zo snel mogelijk het 'normale leven' op te pakken, bied ik je een veilige en open plaats om je verdriet te uiten. Hierbij krijg je de gelegenheid om al je vragen te stellen, hoe moeilijk of confronterend deze ook zijn.

Tijdens onze gesprekken kunnen we het hebben over je knelpunten en onderzoeken wat daaraan ten grondslag ligt. Je bent vrij om geloofsvraagstukken naar voren te brengen en Gods rol binnen de context van jouw rouwproces te onderzoeken. Je wordt aangemoedigd om in geloof naar voren te stappen om zodoende je verdriet een plaats te geven in je leven. Zo stap je uiteindelijk vanuit de duisternis in het licht.

Zelf ben ik ook geconfronteerd met verdriet in mijn leven. Na meerdere miskramen volgde er een heftige tijd van persoonlijke en professionele worsteling. Uiteindelijk besloot ik een masteropleiding te volgen waarbij ik onder andere werd getraind om pastorale zorg te verlenen aan mensen die kampen met verdriet en verlies. Mijn training en ervaring als gecertificeerd geestelijk begeleider ondersteunen het proces van rouwverwerking.

Wanneer je via geestelijke begeleiding de ruimte krijgt om te rouwen, zul je leren om je verdriet een plaats in je leven te geven en om hoop, geloof en geluk opnieuw te omarmen. Hier help ik je graag bij, zowel persoonlijk als online. Als dit je aanspreekt, neem dan contact met mij op of maak gebruik van het inschrijfformulier.

Ga verder naar
How to
deal with grief
Eng
Ga verder naar
Mijn verhaal van rouw
Ga terug naar
Geestelijke begeleiding

Comment

Comment while signed in to Facebook and you'll share this page with your network. Prefer another means? Share, email and print buttons are below in the page footer.


Enjoy this Page?
Choose a button to add it to your favorite bookmarking service.