ENG

Klassieke Wijsheid


Santo Domingo deur met bank


Spirituele teksten vanuit de geschiedenis van de kerk zijn een bron van tijdloze wijsheid, dus ook voor ons in de eenentwintigste eeuw.


Deze pagina bevat enkele klassieke teksten in het Nederlands. Voor meer klassieke wijsheid verwijs ik je naar de Engelstalige pagina. Die pagina bevat meerdere teksten en bezinning over de praktijken van geestelijke schrijvers uit het geschiedenis.

Ignatius van Loyola (1491–1556)
Geestelijke Oefeningen

De Geestelijke Oefeningen sluit zich af met dit gebed van overgave. Dit gebed antwoordt de eindeloze en onvoorwaardelijke liefde die de Heer heeft geschonken.
Degene die bewust wordt van hoeveel hij heeft ontvangen kan dit gebed
bidden als een offer van een dankbare hart.

Neem, Heer, en aanvaard
heel mijn vrijheid,
mijn geheugen,
mijn verstand
en heel mijn wil,
al wat ik heb en bezit.
U hebt het mij gegeven,
aan U, Heer, geef ik het terug.
Alles is van U,
beschik erover
geheel volgens Uw wil.
Geef dat ik U mag liefhebben,
die genade is mij genoeg.Augustine of Hippo (354–430)
Belijdenissen X.27

Veel te laat heb ik jou liefgekregen
schoonheid wat ben je oud, wat ben je nieuw
veel te laat heb ik jou liefgekregen.

Binnen in mij was je, ik was buiten
en ik zocht jou als een ziende blinde
buiten mij, en uitgestort als water
liep ik van jou weg en liep verloren
tussen zoveel schoonheid die niet jij is.

Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,
door mijn doofheid ben jij heengebroken.
Oogverblindend ben jij opgedaagd
om mijn blindheid op de vlucht te jagen.
Geuren deed jij en ik haalde adem,
nog snak ik naar adem en naar jou.

Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik,
honger ik naar jou. Mij, lichtgeraakte,
heb jij doen ontbranden. En nu brand ik
lichterlaaie naar jou toe, om vrede.

Vertaling: Huub Oosterhuis

Text quote in Holy Longing Sermon
Singleness & Sexuality
Comment

Comment while signed in to Facebook and you'll share this page with your network. Prefer another means? Share, email and print buttons are below in the page footer.