Het goede loslaten voor het betere

by Jaap Cok
(Nederland)

Het goede kan de vijand worden van het betere, schrijft Oswald Chambers in zijn bekende dagboek Geheel voor Hem. Dit heb ik het afgelopen jaar sterk ervaren.

Mijn naam is Jacob. Ik ben, net als de bijbelse Jacob, de jongste van een tweeling. Jacob betekent "Vasthouder". Jacob hield de hiel vast van zijn broer Ezou tijdens de geboorte. Zijn bijnaam werd "Bedrieger" omdat hij dacht God steeds een handje te moeten helpen. Als volwassenen heeft Jacob met God gevocht en de engel liet Jacob winnen. Jacob overmocht! Tijdens deze worsteling werd hij aangeraakt op zijn heup en kon dit nooit meer vergeten omdat hij voor zijn verdere leven mank bleef lopen.

Zijn nieuwe naam werd "√Źsrael" wat betekent God regeert! God kon toen Jacob leiden en dat wil Hij met alle mensen door Zijn Geest.

God heeft ieder mens een eigen vrije wil gegeven, waarmee hij kan kiezen om los te laten. Ook geloof en liefde die werkzaam worden wanneer wij kiezen uit vrije wil.

Vorig jaar sprak Elizabeth in Crossroads over sexualiteit. Dit raakte mij diep mede omdat ze zei dat God altijd het beste met ieder voor heeft, ook al gaat het door processen van loslaten of gehoorzaamheid. Later ging ik verstaan dat God gehoorzamen zijn ultieme liefde is.

Ik vertelde haar in het kort mijn verhaal van mijn relatie om te gehoorzamen aan God, omdat ik voor Hem was uitgelopen en Hij daar over tot mijn hart door vrienden had gesproken. Kon ik loslaten? Ook ogenschijnlijk iets moois of goeds? Dit proces was niet makkelijk het afgelopen jaar, maar ik heb ervoor gekozen. Elizabeth heeft toen voor mij gebeden en ik werd bevestigd in de weg die ik ging.

De sculptuur van mijn vriend Karl Emfeld heb ik in februari gekocht. Deze sculptuur brengt mijn keus van loslaten helemaal tot uitdrukking. Mijn handen, mijn wil, lieten los en zo kon God weer mijn handen vullen met genade en werden de handen weer aanbiddinghanden.

Jezus sprak met de Samaritaanse vrouw aan de put van Jacob. Zij ontdekte door openbaring steeds meer door de waarheid die Jezus tot haar gesproken had met veel barmhartigheid en uiteindelijk ging ze naar het dorp en iedereen moest het weten dat ze Jezus had gevonden, de verwachte Messias en de redder der wereld!

God zoekt aanbidders in Geest en in Waarheid en zij werden dat, daar juist in Samaria waar de rabbijnen en schriftgeleerden omheen liepen. Wij mogen vervuld van Hem dat teruggeven wat wij ontvangen hebben en Hem aanbidden waarvoor wij geboren zijn. Hier wordt God echt blij van!

Comments for Het goede loslaten voor het betere

Click here to add your own comments

Jul 29, 2013
Elly to Jaap
by: Elizabeth

Elly, I have sent your post on to Jaap's email. Hope you'll be connected soon.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Holy longing.