EN

Foundations
Een discipelschapstraject voor nieuwe christenen


Foundations is een discipelschapstraject voor nieuwe christenen ontwikkeld door Deeper Devotion. Doel is om deelnemers te stimuleren een diepe vriendschap met God te ontwikkelen en Bijbelse beloften eigen te maken. Dit legt een solide basis voor een sterk en levend geloof.

Hoe het begon

Het materiaal is in eerste instantie ontwikkeld voor een After Alpha-groep in Crossroads Amsterdam. We hebben verschillende After Alpha-methodes uitgeprobeerd. Een groot deel van de nieuwe gelovigen viel echter tussen wal en schip. In December 2008 vroegen achttien Alpha-cursisten om hulp bij hun groei in geloof. Een verzoek waar we iets nieuws mee wilden!

God bracht een team samen dat de visie deelde en bereid was om deze mensen verder te helpen. We ontwikkelden een eigen aanpak en daarbij behorend materiaal, waarbij we zo veel mogelijk aansloten bij de behoeften van deze groep jong gelovigen. Het was een groot succes en de groep ging na afloop door als een kring. Het team ging verder met een nieuwe groep voor een tweede ronde. Beide Foundations-groepen hebben een sterke start gemaakt in hun geloofsleven. Het team kijkt met enthousiasme uit naar wat nog komen gaat.

Wat is uniek aan Foundations?

Deze zaken dragen bij aan de effectiviteit van onze aanpak:

1. Een thematische benadering Elke maand behandelen een basis thema uit het christelijk geloofsleven. Dit zijn de thema's:

  • Vriendschap ontwikkelen met God
  • Een nieuwe identiteit in Christus aannemen
  • Vergeving ontvangen en doorgeven
  • Overgave aan Jezus
  • Innerlijke vernieuwing

Na vijf maanden hopen we dat deze onderwerpen zijn geland in hun leven. Natuurlijk kost het geen vijf maanden, maar een heel leven, om deze waarheden te vatten. Het heeft zo'n meerwaarde om juist nu al, aan het begin van hun geloofsleven, een sterke basis te leggen.

2. Mentoring Een keer per maand komt elk teamlid met een kleinere groep deelnemers samen om het thema op hun eigen leven toe te passen.

3. Leerstijl De avond bestaat uit een inleiding, een interactief moment en een bijbelstudie. Elke avond is anders, dit zorgt voor een afwisselend geheel. De inleiding wordt bewust kort gehouden omdat we prioriteit geven aan de studie van de bijbehorende bijbelpassage. Zo ontwikkelen deelnemers de gewoonte en het vertrouwen om zelf de bijbel te lezen.

Testimonials

"De eerste paar avonden hebben een diepe impact gemaakt op mijn leven. Toen ik ontdekte dat geloof is als een spier en dat Jezus me tegemoet wil komen in het ontwikkelen van onze vriendschap, besloot ik elke morgen een half uur met Hem door te brengen. Dit heeft alle verschil in mijn leven gemaakt! Ik heb de afgelopen maanden zeer ingewikkelde uitdagingen op mijn bordje gekregen, maar mijn hart is gevuld met vrede!"Cassia

"Het meest belangrijke thema voor mij was 'identiteit'. Ik leerde veel over hoe God mij ziet en dat ik zijn geliefde dochter ben. Dat maakt me heel gelukkig!" Catharina.

"Het is alsof ik een rugzak afgeladen vol heb met alle dingen die ik de afgelopen maanden geleerd heb. God is echt aan het werk in mij en ik ben nu klaar om de rugzak stukje bij beetje uit te pakken en alles te verwerken." Arjen.

"Mijn man is opgevallen dat ik heel erg veranderd ben de afgelopen maanden!" Jackie

Beschikbaarheid

Helaas is onze team nu met nieuw initiatieven er mee bezig. Onze initiatief om kerken te trainen in het gebruik van dit materiaal is nu verlopen. Wij wensen jullie veel succes in het ontwikkelen van jonge gelovigen.

andere beschikbare trainingen

Voorbeeld Materiaa1 1
Thema 1
Vriendschap opbouwen met God
Week 3
Intimiteit met God
Overzicht van deze avond
Bijbelstudie
Lezing
Voorbeeld Materiaal 2
Thema 2:
Een nieuwe identiteit in Christus
Week 1:
Ik ben geliefd
Overzicht van deze thema
Bijbelstudie
Plan
Lezing (Henri Nouwen)

Comment

Comment while signed in to Facebook and you'll share this page with your network. Prefer another means? Share, email and print buttons are below in the page footer.


Enjoy this Page?
Choose a button to add it to your favorite bookmarking service.